Stef Advies
Advies
Projectondersteuning
Projectleiding
Advies

Inrichting en beheer van de openbare ruimte vragen en krijgen aandacht vanuit de samenleving. Van bedrijven, instellingen en overheden wordt verwacht dat zij de ruimte inrichten en instant houden voor de juiste gebruiksdoeleinden. Ik zet graag mijn expertise, ervaring en enthousiasme in om te adviseren over uw uitdagingen en vraagstukken omtrent inrichting, aanleg en het beheer van de openbare ruimte! Samen met de opdrachtgever geef ik richting en perspectief voor het beheer van de groene omgeving de komende jaren. 

Ook geef ik graag advies bij het beoordelen van inrichtingsplannen, plannen van aanpak of bestekken of andere contracten. 

Projectondersteuning

Voor diverse rollen binnen projecten in de openbare ruimte ben ik in te zetten voor een periode van korte of langlopende ondersteuning. Door het begeleiden van projecten kan ik u ontzorgen en taken uit handen nemen. Taken die anders blijven liggen of vooruit geschoven worden pak ik graag op! Mist u de expertise in uw projectteam? Wellicht dat ik deze kan toevoegen en het project samen kunnen laten slagen. 

Op basis van goede communicatie, projectdoelen & afspreken ga ik aan de slag, wat voor project in de openbare ruimte het ook is. 

Of het nu gaat om het uitvoeren van inventarisaties van alle elementen in de openbare ruimte, een analyse databeheer uit systemen, het opstellen van contracten of bestekken, het toezicht houden en directievoeren op bestekken/contracten. Ik pak het graag voor u op!

Projectleiding

In de rol van projectleider ga ik graag voor uw organisatie aan de slag met het regisseren van (werk)voorbereiding, aanbesteding en gunning, directievoering en (organisatie) van toezicht op projecten of meerjarige contracten. Ik ga op zoek naar de juiste partners om projecten te laten slagen. Uiteraard rekening houdend met de vooraf gemaakte financiële-, kwaliteits-, plannings-, risico’s, omgevings- en duurzaamheid doelstellingen.

Alles voor een groene inrichting en het beheer van de buitenruimte voor bedrijf, instelling en (semi-)overheid.

Op zoek naar ondersteuning in de openbare ruimte? Neem dan even contact op!